Komunikacja między rodzicem a nauczycielem

Komunikacja między rodzicem a nauczycielem

W czasie adaptacji kontakt pomiędzy rodzicem a nauczycielem jest ogromnie ważny, gdyż ich wzajemne stosunki, zrozumienie i poznanie się mają wpływ na udaną adaptację dziecka. W tym okresie każdy rodzic powinien być przygotowany na rozmowę z wychowawcą. Obowiązkiem każdego opiekuna jest przybliżenie wychowawcy osoby swojego dziecka. Często w zapamiętaniu wszystkich szczegółów pomagają wychowawcom tak zwane Karty Dziecka, które między innymi zawierają informację o tym jak dziecko lubi być nazywane, co dziecko lubi, a czego nie lubi jeść, na co jest uczulone czy w co najbardziej lubi się bawić. Takie wskazówki są bardzo przydatne dla nauczyciela w okresie adaptacji, gdyż na przykład nazywając dziecko w jego ulubiony sposób może wzbudzić w nim poczucie bezpieczeństwa i troski. Maluch widzi, że obca osoba stara się być dla niego miła i jest nim zainteresowana, co wpływa pozytywnie na wzajemna interakcję. Celem takiego działania i zbierania informacji jest odpowiednie ukształtowanie stosunków pomiędzy sobą, dzieckiem i rodzicem, a także prawidłowe ukształtowanie osobowości przedszkolaka, poprzez poznanie jego słabych i mocnych stron.

Współpraca i odpowiednie relacje między środowiskiem rodzinnym a przedszkolnym w okresie adaptacyjnym mają wpływ na dziecko, aby wychowywać i budować pracę dydaktyczno – wychowawczą wychowawca musi dogłębnie poznać swojego wychowanka. Poznanie nie będzie możliwe jeśli wychowawca nie zapozna się z podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka, czyli z jego rodziną. Jeśli wychowawca będzie pamiętał, że w czasie adaptacji rodzice jak i nauczyciel są równie ważni dla malucha oraz będzie współdziałał z rodzicami wychowanka umożliwi to stworzenie doskonałego systemu wychowawczego, który pomoże w jak najlepszym rozwoju emocjonalnym i psychicznym przedszkolaka. 

 

Istotny jest również fakt, iż rodzice mają wiele możliwości, aby angażować się i czynnie uczestniczyć w rozwoju wychowawczo-dydaktycznym swoich pociech. Poprzez dobry kontakt z nauczycielem rodzice mogą z nim współpracować, aby rozwój i adaptacja ich dziecka zostały przeprowadzone jak najlepiej. W kontaktach tych bardzo ważna jest systematyczność i autentyczna współpraca, a także zakładanie tych samych celów czy metod pracy z dzieckiem. 

 

Relacje między rodzicami a nauczycielem powinny być również dobrowolne, partnerskie i szczere, gdyż tylko wtedy współpraca ma szansę na pozytywny efekt końcowy. Podczas adaptacji ważne jest wzajemne zrozumienie, zaufanie i empatia zarówno na płaszczyźnie rodzic-dziecko, nauczyciel-dziecko, ale także nauczyciel-rodzic.